נולד לי בן. צילום פרטישירן אברהם ילדה השבוע בן זכר בשעה טובה והפכה לראשונה לאמא ולירן בן שושן בעלה הפך לראשונה לאבא להלן הורים. ותנחשו איך קראו לבונבון? אריאל. אל אל אריאל

בשעה טובה. צילום פרטי