יום רביעי

ביום שמשי בעיקר - 30 מעלות

בלילה בהיר - 22 מעלות.

יום חמישי

ביום שמשי בעיקר - 30 מעלות

בלילה בהיר - 24 מעלותאין גיל לאהבה

יום שישי

ביום שמשי בעיקר - 31 מעלות

בלילה בהיר - 25 מעלות

יום שבת

ביום שמשי בעיקר - 32 מעלות

בלילה בהיר - 25 מעלות

צילום: אלדה נתנאל